Kontaktné informácie

IT-TECH SLOVAKIA S.R.O.
Podbiel 95
Podbiel
027 42
Slovenská republika

IČO: 47 417 439
IČ DPH: SK202 386 47 88

IČO
IČ DPH
Sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001442.

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: